Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Chrlická žaba

CHRLICKÁ  ŹABA

             Dňa 18. septembra sme sa zúčastnili športových hier v Českej republike Brno – Chrlice, súťažili sme v ôsmych kategóriach. Pre zaistenie rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich všetci súťažili v kategórii " nevidomí – nevidiaci."  Pre vidiacich boli zabezpečené klapky na oči.  Doobeda sme súťažili , po obede bola pripravená zábava a vyhlásenie výsledkov. PSS z DSS Plaveckého Podhradia boli veľmi úspešné, získali spolu 5 medailí.

            Všetci sme sa z úspechov veľmi tešili, ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na budúce stretnutie.