Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Chrlický slávik

Chrlický slávik 2019

Dňa 6. 11. 2019 sme si boli zaspievať v Českej republike v CSS Brno – Chrlice, na XVI. ročníku speváckej súťaže „ Chrlický slávik 2019“.

Prevažná časť súťažiacich boli „domáci speváci“ z CSS Brno - Chrlice. Slovensko reprezentovali spevácke družstvo z DSS Báhoň a naše zariadenie. Za nás vystúpili 4 speváčky - Dana Gašparovičová, Renata Dobrovodská, Magdaléna Litavská a Lucia Švancárová, ktoré zaspievali pásmo ľudových piesní, medzi ktorými boli aj české ľudové.

Celé podujatie sa nieslo v duchu príjemnej hudobnej atmosféry a vypočuli sme si množstvo pekných ľudových piesní. Stretli sme sa tu so svojími priateľmi a kolegami.

Veľkým prekvapením bolo pre nás umiestnenie na 3. mieste, lebo porota bola prísna a konkurencia veľmi veľká.

            Ďakujeme našim moravským priateľom za pozvanie a tešíme sa na ďalší ročník tejto hudobnej súťaže.

Chudjaková