Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

IX. ročník Recitačnej súťaže

Recitačná súťaž v prednese poézie a prózy na počesť Milana Rúfusa

Dňa 4. decembra 2019 sme sa zúčastnili na IX. ročníku „ Recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy na počesť Milana Rúfusa“, ktorá sa konala v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul. v Bratislave.

Naše zariadenie reprezentovali 2 prijímateľky sociálnej služby - Lucia Švancárová a Kristína Naštická.

Slečna Lucia Švancárová predniesla slovenskú ľudovú rozprávku „O kozliatkach “a všetkých prítomných vrátila do detských čias. S údivom jej prednes každý počúval.

Slečna Kristína Naštická zase prítomných rozosmiala vtipnou básňou od Kristy Bendovej „ Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko“.

Na recitačnej súťaži bola vynikajúca priateľská atmosféra, ktorú svojím prednesom obohatil hosť recitačnej súťaže - spisovateľ a zakladateľ literárno – výtvarnej súťaže pán Ján Cíger z Mädokýša.

Naše recitátorky boli veľmi úspešné. Lucia Švancárová získala 1. miesto  a Kristína Naštická  získala diplom za originálny prednes.

Z úspechov prijímateliek sme sa veľmi tešili a zároveň sme im všetci držali palce, a ako vidieť z výsledkov - veľmi dobre.

Sme vďační za pozvanie na túto veľmi atraktívnu akciu a tešíme sa na X. ročník v roku 2020

Chudjaková