Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Stavanie mája 2019

V tomto májovom období sme pripravili prekvapenie pre PSS v Plaveckom Podhradí, ktorým bolo stávanie Mája. Niektorí PSS po prvý raz videli stavať Máj. Túto akciu sme zorganizovali za pomoci starostu z Plaveckého Podhradia pána Papána a dobrovoľníkov. Prišla nás podporiť aj starostka z Prieval pani Beňáková so sociálnou pracovníčkou.V  sprievode harmoniky a spevu ľudových piesní sme prežili pekné chvíle pri stavaní Mája. Pani Černeková,  poverená vedením DSS  privítala  PSS, pracovníkov DSS a hostí, ktorým sa prihovorila a poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na tejto milej akcií.  

Bola to veľmi pekná netradičná akcia v DSS Plaveckom Podhradí.