Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Mikulášsky deň v DSS

Mikulášsky deň v DSS Plavecké Podhradie

Sv. Mikuláš je povestný svojou dobročinnosťou a hlavne tým, že už od mladosti rád pomáhal slabším a stal sa viacnásobným patrónom. Aj u nás na Slovensku máme Liptovský a Borský Mikuláš.

Mikuláš nezabudol ani na nás a prišiel k nám 6. decembra. Všetkých prijímateľov sociálnej služby obdaril sladkým balíčkom. Samozrejme nebol sám ale so svojím nerozlučným doprovodom - anjelom a čertom.

Všetci traja nám vyčarili úsmev na tvári a prežili sme pekné Mikulášske dopoludnie.

Ďakujeme sv. Mikuláš!