Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Športové hry Moravský Ján

9. júla sme sa zúčastnili Športových hier v Moravskom Svätom Jáne. Súťažili sme v 5 disciplínach. Darilo sa všetkým PSS, bolo veselo a po súťažiach kto mal chuť a energiu mohol si zatancovať na diskotéke. Všetci sme prežili príjemné popoludnie v spoločností príjemných ľudí.