Hotline: 0915 930 025 Mgr. Winklerová Katarína
Email: riaditelka@dsspp.sk

Zber odpadkov pre obec

Každý pondelok naši prijímatelia sociálnej služby pod vedením pani Butašovej prispievajú k skrášleniu obce zberom odpadu v našej obci.