Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Zber odpadkov pre obec

Každý pondelok naši prijímatelia sociálnej služby pod vedením pani Butašovej prispievajú k skrášleniu obce zberom odpadu v našej obci.