Hotline: 0915 930 025 Mgr. Winklerová Katarína
Email: riaditelka@dsspp.sk

Župný guláš