Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ponuka práce

1/ Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Vedúca/vedúci úseku ekonomiky

Požadované predpoklady:

 • VŠ II. stupňa ekonomického smeru
 • Prax v ekonomickej agende v rozpočtovej organizácii minimálne 5 rokov
 • Prax v riadení pracovného tímu
 • Bezúhonnosť
 • Flexibilnosť

alebo

 • SŠ vzdelanie ekonomického smeru
 • Prax v ekonomickej agende v rozpočtovej organizácii minimálne 10 rokov
 • Prax v riadení pracovného tímu
 • Bezúhonnosť
 • Flexibilnosť

Náplň práce:

 • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • Koordinovanie prevádzok - stravovacej, ekonomickej a technickej

Minimálny nástupný plat: 1 600 €

Termín nástupu: 15. januára 2024 alebo dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – vedúca/vedúci úseku ekonomiky – neotvárať“ najneskôr do 22. decembra 2023 do 16.00 hod. na adresu:

ZSS Pod hradom

906 36 Plavecké Podhradie 19

 Kontaktná osoba: Edita Kruzslíková - riaditeľka

Tel: 0903 421 219, mail: riaditelka@dsspp.sk

 

 

2/Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Koordinátor Špecializovaného zariadenia pre autistov

Požadované predpoklady:

 • VŠ II. stupňa
 • Prax v zariadení sociálnych služieb minimálne 1 rok
 • Prax v práci s dospelými autistami
 • Počítačové zručnosti – Balík Office ( Word, Excel, Outlook)
 • Organizačné a komunikačné schopnosti
 • Prax v riadení pracovného tímu minimálne 5 rokov
 • Bezúhonnosť

Náplň práce:

 • Komplexné zabezpečovanie prác v Špecializovanom zariadení
 • Vypracovanie a priebežné aktualizovanie koncepcie práce v ŠZ, v súlade so strategickou víziou ZSS Pod hradom
 • Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní sociálnych služieb v ŠZ
 • Koordinačná činnosť pri vypracúvaní, plnení a hodnotení individuálnych plánov u PSS
 • Koordinácia implementácie a kontroly plnenia štandardov kvality
 • Spolupráca s rodinou
 • Úzka spolupráca s úsekmi ZSS Pod hradom

Termín nástupu: 1. januára 2024, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: 0,5 úväzok

Nástupný plat: 1.600,- €/ 800,- € polovičný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – koordinátor Špecializovaného zariadenia pre autistov – neotvárať“ najneskôr do 22.12. 2023 do 16.00 hod. na adresu:

ZSS Pod hradom

906 36 Plavecké Podhradie 19

 Kontaktná osoba: Edita Kruzslíková - riaditeľka

Tel: 0903 421 219, mail: riaditelka@dsspp.sk

3/ Opatrovateľky 

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí príjme do pracovného pomeru dve opatrovateľky.

Požadované vzdelanie: stredné + opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín. 

Ďalšie požiadavky – osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť

Nepretržitá prevádzka, nástup ihneď, prípadne podľa dohody.

Nástupný plat : 900 € brutto 

Benefity : 13. a 14. plat,  obedy vo vlastnej jedálni  príspevok do III. dôchodkového piliera

Kontakt: Ing. Edita Kruzslíková, riaditelka@dsspp.sk, 0903 421 219

4/ Kuchárka

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí príjme do pracovného pomeru  vyučenú kuchárku.

Požadované vzdelanie: vyučená v odbore - kuchár, prax minimálne 2 roky na obdobnej pozícii 

Ďalšie požiadavky : zodpovednosť za chod kuchyne, príprava a výdaj hotových jedál a starostlivosť o vkusné a hygienické podávanie jedál PSS a zamestnancov zariadenia
- dodržiavanie technologických postupov pri výrobe jedál, starostlivosť o kvalitu a chuť , odkladanie a zapisovanie vzoriek jedál, dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov 

Pracovná doba - od 6.00 do 18.00 -hodiny, krátky -dlhý týždeň aj počas víkendov a sviatkov

Nástupný plat : 950 € brutto 

Nástup : od 1.1.2024 

Benefity : 13. a 14. plat, príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok , príspevok do III. dôchodkového piliera

Kontakt: Ing. Edita Kruzslíková, riaditelka@dsspp.sk, 0903 421 219