Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ponuka práce

1/ Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Vedúca/vedúci úseku ekonomiky

Požadované predpoklady:

 • VŠ II. stupňa ekonomického smeru
 • Prax v ekonomickej agende v rozpočtovej organizácii minimálne 5 rokov
 • Prax v riadení pracovného tímu
 • Bezúhonnosť
 • Flexibilnosť

alebo

 • SŠ vzdelanie ekonomického smeru
 • Prax v ekonomickej agende v rozpočtovej organizácii minimálne 10 rokov
 • Prax v riadení pracovného tímu
 • Bezúhonnosť
 • Flexibilnosť

Náplň práce:

 • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • Koordinovanie prevádzok - stravovacej, ekonomickej a technickej

Minimálny nástupný plat: 1 600 €

Termín nástupu: 1 .februára 2024 alebo dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – vedúca/vedúci úseku ekonomiky – neotvárať“ najneskôr do 31. januára 2024 do 16.00 hod. na adresu:

ZSS Pod hradom

906 36 Plavecké Podhradie 19

 Kontaktná osoba: Edita Kruzslíková - riaditeľka

Tel: 0903 421 219, mail: riaditelka@dsspp.sk

 

2/ Psychológ

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí príjme do pracovného pomeru na 0,5 úväzok psychológa.

Požadované vzdelanie: VŠ 2. stupňa – odbor psychológia.

Prax v DSS vítaná.

Nástup od 1. 1.2024 alebo dohodou

Nástupný plat 700 € brutto.

Kontakt: Edita Kruzslíková, riaditelka@dsspp.sk, 0903 421 219

 

 3/ Inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí príjme do pracovného pomeru na 0,5 úväzok inštruktora sociálnej rehabilitácie do špecializovaného zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby s poruchou autistického spektra.

Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie + kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie

Prax s autizmom vítaná.

Nástup od 1. 1.2024 alebo dohodou

Nástupný plat 550 € brutto.

Kontakt: Edita Kruzslíková, riaditelka@dsspp.sk, 0903 421 219