Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ponuka práce

1/ Sestra 

Náplň (druh) práce: Zdravotná starostlivosť formou ošetrovateľského procesu pre prijímateľov sociálnej služby s diagnózou mentálna retardácia a autizmus

Práca na zmeny: áno    Nočná práca: nie 
Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie 

Nástupný plat : 1.200,- €
Dátum nástupu: 1.5.2023 

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie , vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
Ďalšie požiadavky – osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť

Kontakt: Ing. Edita Kruzslíková, riaditelka@dsspp.sk, 0903 421 219

2/ Opatrovateľka 

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí príjme do pracovného pomeru opatrovateľa/opatrovateľku.

Požadované vzdelanie: stredné + opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín. 

Ďalšie požiadavky – osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť

Nepretržitá prevádzka, nástup ihneď, prípadne podľa dohody.

Nástupný plat : 850 € brutto.

Kontakt: Ing. Edita Kruzslíková, riaditelka@dsspp.sk, 0903 421 219