Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Verejné obstarávanie

Zákazka - stavebné práce /Špecializované zariadenie pre autistov bola vyhlásená k 19.11.2021 s LnPP do 29.11.2021 do 10,00 

 

 

https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/zverejnenie-zakaziek-s-nizkou-hodnotou-organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti/