Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 97
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
1/2016 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 28.01.2016
5/2015 Mrazené výrobky Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 31.08.2015
4/2015 Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 29.06.2015
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010