Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 48
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
1/2016 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 28.01.2016
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018
1/2019 Doxx stravné lístky DOXX - Stravné lístky 3 600,00 € 21.01.2019
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
11/2017 Hasiace prístroja monte pbs s.r.o. 20 000,00 € 12.12.2017
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
12/2019 Mrazené a chladené výrobky, vajcia Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 01.11.2019
13/2017 Elektrická energia - dodatok ZSE Energia a.s. 49,90 € 19.12.2017
13/2019 Pečivo, chlieb a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 01.11.2019
14/2019 Maliarske a natieračské práce Šuba Alexander 6 710,00 € 02.12.2019
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
2/2016 Dôvera - elektronická komunikácia Dôvera - zdravotná poisťovňa 0,00 € 13.04.2016
2/2017 Mobilné telefóny Orange Slovensko a.s. 100,00 € 07.03.2017
2/2018 III. dôchodkový pilier Stabilita, d.d.s., a.s. 0,00 € 05.10.2018
2/2019 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 150,00 € 31.01.2019
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
3/2017 Rukavice a dezinfekčné prostriedky Sophia - RF s.r.o. - Lekáreň Sophia 6 000,00 € 01.06.2017
3/2018 III: dôchodkový pilier NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 01.11.2018
3/2019 III. dôchodkový pilier Tatra banka 0,00 € 31.01.2019
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
32016 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 27.06.2016
4/2015 Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 29.06.2015
4/2016 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 39,90 € 19.12.2016