Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 112
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
3/2017 Rukavice a dezinfekčné prostriedky Sophia - RF s.r.o. - Lekáreň Sophia 6 000,00 € 01.06.2017
3/2018 III: dôchodkový pilier NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 01.11.2018
3/2019 III. dôchodkový pilier Tatra banka 0,00 € 31.01.2019
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
3/2022 Dohoda o zapožičaní o odbere Integral 2GO Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
3/2024 Stravné lístky Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 01.01.2024
30/2022 Vybavenie ŠZ SPEKTRIADA O.Z 3 000,00 € 28.11.2022
32016 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 27.06.2016
4/2015 Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 29.06.2015
4/2016 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 39,90 € 19.12.2016
4/2017 Mobilný telefón 0905 930 025 Orange Slovensko a.s. 179,00 € 16.05.2017
4/2018 Drogéria Michal Repta - MRC 24 000,00 € 01.11.2018
4/2020 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 0,00 € 20.10.2020
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
5/2015 Mrazené výrobky Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 31.08.2015
5/2017 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2017
5/2018 Kancelárske potreby Slavomír Binčík - JUNIOR 6 000,00 € 01.12.2018
5/2019 Potraviny, pochutiny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2019
5/2020 mrazené a chladené výrobky, vajcia Bidfood Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.11.2020
5/2021 Dodatok k orange zmluve Orange Slovensko a.s. 0,00 € 09.03.2021
5/2022 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 5 000,00 € 03.01.2022
6/2018 Pracia chémia Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 06.12.2018
6/2019 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2019
6/2020 Pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 40 000,00 € 01.11.2020
6/2021 Dodávka vody Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 0,00 € 01.03.2021
6/2022 Stravné lístky . dodatok Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
6/2023 Zmluva o spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9 990,00 € 03.04.2023