Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 74
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
11/2017 Hasiace prístroja monte pbs s.r.o. 20 000,00 € 12.12.2017
10/2021 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 06.07.2021
10/2020 Finančný príspevok Nadácia SPP 550,00 € 28.12.2020
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
1/2021 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 19.01.2021
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
1/2019 Doxx stravné lístky DOXX - Stravné lístky 3 600,00 € 21.01.2019
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017
1/2016 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 28.01.2016
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015