Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 97
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
2/2021 Dodatok Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 12.01.2021
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
2/2019 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 150,00 € 31.01.2019
2/2018 III. dôchodkový pilier Stabilita, d.d.s., a.s. 0,00 € 05.10.2018
2/2017 Mobilné telefóny Orange Slovensko a.s. 100,00 € 07.03.2017
2/2016 Dôvera - elektronická komunikácia Dôvera - zdravotná poisťovňa 0,00 € 13.04.2016
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
16/2022 Špecializované zariadenie dodatok č. 1 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 195 575,04 € 02.05.2022
15/2021 Mäso a mäsové výrobky Jakub Ilavský s.r.o. 48 000,00 € 01.12.2021
14/2021 Mrazené výrobky - dodatok č. 1 Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 15.11.2021
14/2019 Maliarske a natieračské práce Šuba Alexander 6 710,00 € 02.12.2019
13/2021 Dodávka zeleniny a ovocia MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 01.10.2021
13/2019 Pečivo, chlieb a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 01.11.2019
13/2017 Elektrická energia - dodatok ZSE Energia a.s. 49,90 € 19.12.2017
12/2022 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 15.02.2022
12/2021 Kancelárske potreby Slavomír Binčík - JUNIOR 6 000,00 € 01.10.2021
12/2019 Mrazené a chladené výrobky, vajcia Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 01.11.2019
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
11/2022 Kontroly hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 0,00 € 15.02.2022
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
11/2017 Hasiace prístroja monte pbs s.r.o. 20 000,00 € 12.12.2017
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
10/2021 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 06.07.2021
10/2020 Finančný príspevok Nadácia SPP 550,00 € 28.12.2020
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
1/2023 Mäso a mäsové výrobky Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. 24 334,43 € 28.12.2022
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022