Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 118
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
13/2021 Dodávka zeleniny a ovocia MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 01.10.2021
13/2019 Pečivo, chlieb a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 01.11.2019
13/2017 Elektrická energia - dodatok ZSE Energia a.s. 49,90 € 19.12.2017
12/2023 Mäso a mäsové výrobky Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. 0,00 € 26.06.2023
12/2022 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 15.02.2022
12/2021 Kancelárske potreby Slavomír Binčík - JUNIOR 6 000,00 € 01.10.2021
12/2019 Mrazené a chladené výrobky, vajcia Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 01.11.2019
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
11/2023 chlieb, pečivo a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 0,00 € 26.06.2023
11/2022 Kontroly hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 0,00 € 15.02.2022
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
11/2017 Hasiace prístroja monte pbs s.r.o. 20 000,00 € 12.12.2017
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
10/2021 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 06.07.2021
10/2020 Finančný príspevok Nadácia SPP 550,00 € 28.12.2020
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
1/2024 Počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 01.01.2024
1/2023 Mäso a mäsové výrobky Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. 24 334,43 € 28.12.2022
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
1/2021 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 19.01.2021
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
1/2019 Doxx stravné lístky DOXX - Stravné lístky 3 600,00 € 21.01.2019
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017
1/2016 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 28.01.2016
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015