Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 106
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
Z201639191 Osobné auto Kia Ceed 12 102,00 € 24.11.2016
14/2021 Mrazené výrobky - dodatok č. 1 Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 15.11.2021
5/2020 mrazené a chladené výrobky, vajcia Bidfood Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.11.2020
14/2023 Mrazené výrobky Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 26.06.2023
9/2020 Vykonávanie praxe BM centrum s.r.o. 0,00 € 04.12.2020
6/2021 Dodávka vody Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 0,00 € 01.03.2021
6/2018 Pracia chémia Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 06.12.2018
7/2017 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 01.07.2017
4/2020 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 0,00 € 20.10.2020
12/2022 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 15.02.2022
2/2016 Dôvera - elektronická komunikácia Dôvera - zdravotná poisťovňa 0,00 € 13.04.2016
1/2019 Doxx stravné lístky DOXX - Stravné lístky 3 600,00 € 21.01.2019
Dodatok k zmluve č. 1/2019 Stravné lístky - zmena na dobu určitú DOXX - Stravné lístky 3,83 € 02.12.2019
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
8/2022 Vykonávanie prehliadok výťahu Elvyt spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2022
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
22/2023 Zmluva o prenájme domu na ZPB Foltýnek Martin , Katarína Foltýnková, Ferdinand Foltýnek 0,00 € 01.12.2023
9/2022 Stavebné práce - špecializované zariadenie GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 178 574,64 € 11.02.2022
Prílohy k zmluve 9/2022 Prílohy k špecializovanému zariadeniu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 0,00 € 11.02.2022
16/2022 Špecializované zariadenie dodatok č. 1 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 195 575,04 € 02.05.2022
3/2022 Dohoda o zapožičaní o odbere Integral 2GO Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
2/2022 Dávkovacie zariadenia pre kuchyňu Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017
15/2021 Mäso a mäsové výrobky Jakub Ilavský s.r.o. 48 000,00 € 01.12.2021
21/2022 servisná prehliadka kotlov Johnson Control International s.r.o. 1 614,00 € 29.06.2022
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019