Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 112
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
9/2017 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 1 000,00 € 11.12.2017
11/2017 Hasiace prístroja monte pbs s.r.o. 20 000,00 € 12.12.2017
11/2022 Kontroly hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 0,00 € 15.02.2022
1/2016 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 28.01.2016
7/2018 Zelenina a ovocie MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 06.12.2018
13/2021 Dodávka zeleniny a ovocia MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 01.10.2021
13/2023 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 0,00 € 26.06.2023
10/2020 Finančný príspevok Nadácia SPP 550,00 € 28.12.2020
3/2018 III: dôchodkový pilier NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 01.11.2018
8/2019 Mesačný paušál - viazanosť na 2 roky O2 Slovakia s.r.o. 16,00 € 12.07.2019
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
Dodatok k zmluve č. 24/2022 Supervízie Oľga Rajecová 0,00 € 10.02.2023
2/2019 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 150,00 € 31.01.2019
7/2019 Mobilný telefón pre kuchyňu Orange Slovensko a.s. 42,00 € 10.07.2019
25/2022 Dodatok k zmluve - Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 10.10.2022
2/2017 Mobilné telefóny Orange Slovensko a.s. 100,00 € 07.03.2017
4/2017 Mobilný telefón 0905 930 025 Orange Slovensko a.s. 179,00 € 16.05.2017
2/2021 Dodatok Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 12.01.2021
5/2021 Dodatok k orange zmluve Orange Slovensko a.s. 0,00 € 09.03.2021
9/2021 Maľovanie kuchyne a budovy č. 3-4 QUADRA SYNERGY s.r.o. 6 756,80 € 07.06.2021
12/2023 Mäso a mäsové výrobky Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. 0,00 € 26.06.2023
1/2023 Mäso a mäsové výrobky Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. 24 334,43 € 28.12.2022
25/2023 Maľovanie stien a stropov ZPB Sološnica Robert Slezík - JANA&ROSL 4 350,00 € 20.12.2023
26/2023 Sprchový kút Robert Slezík - JANA&ROSL 700,00 € 20.12.2023
12/2019 Mrazené a chladené výrobky, vajcia Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 01.11.2019
5/2015 Mrazené výrobky Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 31.08.2015
4/2015 Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 29.06.2015
6/2020 Pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 40 000,00 € 01.11.2020
13/2019 Pečivo, chlieb a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 01.11.2019
11/2023 chlieb, pečivo a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 0,00 € 26.06.2023