Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 99
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
5/2017 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2017
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
27/2022 Schodisková plošina Liftega s.r.o. 12 840,00 € 02.11.2022
28/2022 Servisná zmluva na schodiskový výťah Liftega s.r.o. 214,80 € 02.11.2022
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
21/2022 servisná prehliadka kotlov Johnson Control International s.r.o. 1 614,00 € 29.06.2022
15/2021 Mäso a mäsové výrobky Jakub Ilavský s.r.o. 48 000,00 € 01.12.2021
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
2/2022 Dávkovacie zariadenia pre kuchyňu Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
3/2022 Dohoda o zapožičaní o odbere Integral 2GO Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
9/2022 Stavebné práce - špecializované zariadenie GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 178 574,64 € 11.02.2022
Prílohy k zmluve 9/2022 Prílohy k špecializovanému zariadeniu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 0,00 € 11.02.2022
16/2022 Špecializované zariadenie dodatok č. 1 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 195 575,04 € 02.05.2022
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
8/2022 Vykonávanie prehliadok výťahu Elvyt spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2022
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
Dodatok k zmluve č. 1/2019 Stravné lístky - zmena na dobu určitú DOXX - Stravné lístky 3,83 € 02.12.2019
1/2019 Doxx stravné lístky DOXX - Stravné lístky 3 600,00 € 21.01.2019
2/2016 Dôvera - elektronická komunikácia Dôvera - zdravotná poisťovňa 0,00 € 13.04.2016