Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 112
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
24/2022 Supervízny kontrakt (dohoda) Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 22.08.2022
32016 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 27.06.2016
6/2019 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2019
1/2024 Počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 01.01.2024
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
Dodatok k zmluve 1/2022 počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 31.01.2023
5/2017 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2017
20/2022 Dodatok č. 1 - suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 27.05.2022
5/2019 Potraviny, pochutiny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2019
7/2021 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2021
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
15/2023 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 26.06.2023
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
28/2022 Servisná zmluva na schodiskový výťah Liftega s.r.o. 214,80 € 02.11.2022
27/2022 Schodisková plošina Liftega s.r.o. 12 840,00 € 02.11.2022
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
21/2022 servisná prehliadka kotlov Johnson Control International s.r.o. 1 614,00 € 29.06.2022
15/2021 Mäso a mäsové výrobky Jakub Ilavský s.r.o. 48 000,00 € 01.12.2021
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
3/2022 Dohoda o zapožičaní o odbere Integral 2GO Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
2/2022 Dávkovacie zariadenia pre kuchyňu Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
16/2022 Špecializované zariadenie dodatok č. 1 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 195 575,04 € 02.05.2022