Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 97
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
8/2022 Vykonávanie prehliadok výťahu Elvyt spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2022
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
7/2018 Zelenina a ovocie MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 06.12.2018
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020