Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 68
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
7/2018 Zelenina a ovocie MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 06.12.2018
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
9/2020 Vykonávanie praxe BM centrum s.r.o. 0,00 € 04.12.2020
7/2021 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2021
Dodatok k zmluve č. 1/2019 Stravné lístky - zmena na dobu určitú DOXX - Stravné lístky 3,83 € 02.12.2019
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
8/2021 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 2 815,05 € 05.05.2021
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
9/2017 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 1 000,00 € 11.12.2017
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
3/2017 Rukavice a dezinfekčné prostriedky Sophia - RF s.r.o. - Lekáreň Sophia 6 000,00 € 01.06.2017
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
7/2017 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 01.07.2017
4/2020 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 0,00 € 20.10.2020
6/2018 Pracia chémia Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 06.12.2018
5/2019 Potraviny, pochutiny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2019
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
5/2017 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2017
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
4/2015 Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 29.06.2015
6/2020 Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 01.11.2020
13/2019 Pečivo, chlieb a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 01.11.2019
1/2016 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 28.01.2016