Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 68
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
7/2020 dodatok Dodávka energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 18.12.2020
4/2016 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 39,90 € 19.12.2016
10/2021 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 06.07.2021
2/2021 Dodatok Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 12.01.2021
5/2021 Dodatok k orange zmluve Orange Slovensko a.s. 0,00 € 09.03.2021
8/2020 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 6 000,00 € 09.12.2020
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017