Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 97
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
20/2022 Dodatok č. 1 - suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 27.05.2022
8/2020 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 6 000,00 € 09.12.2020
22/2022 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 12 000,00 € 01.07.2022
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
2/2022 Dávkovacie zariadenia pre kuchyňu Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
1/2017 Cukrárenské výrobky Ivan Koller, cukrárenská výroba 48 000,00 € 01.03.2017
26/2022 Čistiace prostriedky a drobéria Michal Repta - MRC 11 999,00 € 01.11.2022