Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 112
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
3/2019 III. dôchodkový pilier Tatra banka 0,00 € 31.01.2019
3/2018 III: dôchodkový pilier NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 01.11.2018
2/2018 III. dôchodkový pilier Stabilita, d.d.s., a.s. 0,00 € 05.10.2018
8/2017 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 11.12.2017
2/2016 Dôvera - elektronická komunikácia Dôvera - zdravotná poisťovňa 0,00 € 13.04.2016
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
4/2020 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 0,00 € 20.10.2020
7/2020 dodatok Dodávka energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 18.12.2020
9/2020 Vykonávanie praxe BM centrum s.r.o. 0,00 € 04.12.2020
2/2021 Dodatok Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 12.01.2021
1/2021 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 19.01.2021
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
5/2021 Dodatok k orange zmluve Orange Slovensko a.s. 0,00 € 09.03.2021
6/2021 Dodávka vody Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 0,00 € 01.03.2021
10/2021 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 06.07.2021
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
14/2021 Mrazené výrobky - dodatok č. 1 Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 15.11.2021
2/2022 Dávkovacie zariadenia pre kuchyňu Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
3/2022 Dohoda o zapožičaní o odbere Integral 2GO Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
6/2022 Stravné lístky . dodatok Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
7/2022 EPS - elektrická požiarna signalizácia Telecom Alarm s.r.o. 0,00 € 11.01.2022
8/2022 Vykonávanie prehliadok výťahu Elvyt spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2022
Prílohy k zmluve 9/2022 Prílohy k špecializovanému zariadeniu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 0,00 € 11.02.2022
11/2022 Kontroly hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 0,00 € 15.02.2022
20/2022 Dodatok č. 1 - suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 27.05.2022
24/2022 Supervízny kontrakt (dohoda) Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 22.08.2022