Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Kontakt


Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom

  • Adresa: Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie
  • Telefón: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
  • Email: riaditelka@dsspp.sk
  • Číslo darovacieho účtu: SK82 8180 0000 0070 0047 1824

Riaditeľka ZSS Pod hradom Plavecké Podhradie

Ing. Edita Kruzslíková – mobil 0903 421 219

e-mail: riaditelka@dsspp.sk

tel. číslo : 034/ 6584 320

 

Vedúca ekonomického úseku

Mgr. Gabriela Papánová

tel. číslo 034/6584 313 kl. 102 

Účtovníčka  

Ing. Denisa Šoóšová  

tel. číslo: 034/6584 313 kl. 102

 

Vedúca úseku sociálnej práce

Mgr. Helena Chudjaková 

e-mail: chudjakova@dsspp.sk

tel. číslo: 034/6584 313 

 

Vedúca špecializovaného zariadenia

Mgr. Silvia Šišoláková - mobil 0918 410 116 

e-mail: sisolakova@dsspp.sk

tel. číslo: 034/ 6584 313 kl. 115

 

Sociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Winklerová – mobil 0915 930 025

e-mail: winklerova@dsspp.sk

tel. číslo: 034/6584 313 kl. 110

 

Vedúca úseku prevádzky a PAM

Mgr. Anetta Gregušová – mobil 0911 224 212

e-mail: gregusova@dsspp.sk

tel. číslo: 034/ 6584 313 kl. 105

 

Hlavná sestra

Mgr. Štefánia Hlavatá – mobil 0915 930 026

e-mail: hlavata@dsspp.sk

tel. číslo: 034/6584 313 kl. 120