Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Kontakt


Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom

  • Adresa: Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie
  • Telefón: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
  • Email: riaditelka@dsspp.sk
  • Číslo darovacieho účtu: SK82 8180 0000 0070 0047 1824

  • Stránkové dni:
    Po - Pia 09:00 - 15:00

Riaditeľka ZSS Plavecké Podhradie

Ing. Edita Kruzslíková – mobil 0903 421 219

e-mail: riaditelka@dsspp.sk

tel. číslo : 034/ 6584 320

 

Vedúca ekonomického úseku

Ing. Dana Černeková – mobil 0903 401 836

e-mail: cernekova@dsspp.sk

tel. číslo: 034/6584 313 kl. 102

 

Vedúci úseku sociálnej práce

PhDr. Tomáš Bečár  

e-mail: becar@dsspp.sk

tel. číslo: 034/6584 313 

 

Sociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Winklerová – mobil 0915 930 025

e-mail: winklerova@dsspp.sk

tel. číslo: 034/6584 313 kl. 110

 

Vedúca úseku prevádzky a PAM

Mgr. Anetta Gregušová – mobil 0911 224 212

e-mail: gregusova@dsspp.sk

tel. číslo: 034/ 6584 313 kl. 105

 

Vedúca úseku zdravotnej starostlivosti

Mgr. Štefánia Hlavatá – mobil 0915 930 026

e-mail: hlavata@dsspp.sk

tel. číslo: 034/6584 313 kl. 120