Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Verejné obstarávanie

Názov dokumentu Popis Akcia
Stavebný dozor pre ŠZ - 1/ výzva Výberové konanie končí 21.12.2021 Stiahnuť dokument
Stavebný dozor pre ŠZ - 2/ požiadavky Výberové konanie končí 21.12.2021 Stiahnuť dokument
VO na schodiskovú plošinu Výberové konanie končí 10.12.2021 Stiahnuť dokument
Špecializované zariadenie pre autistov - výstavba https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/zverejnenie-zakaziek-s-nizkou-hodnotou-organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti/ Stiahnuť dokument