Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Domov sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom - DSS  

Domov sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí bol zriadený 1. novembra 2005. Vznikol rekonštrukciou budov , ktoré pôvodne slúžili  ako vojenské sklady. Sú to súčasné všetky štyri dvojposchodové budovy. Dve jednopodlažné budovy sú novovybudované. Do zariadenia začiatkom roka 2006 boli presunuté prijímateľky sociálnej služby z DSS vo Veľkom Biely, ktorého budova (kaštieľ) bola v reštitúcii. Od začiatku bola v našom zariadení poskytovaná sociálna služba s celoročnou pobytovou formou. Dlhé roky bola sociálna služba poskytovaná len pre ženy, posledných 6 rokov máme medzi prijímateľmi aj mužov.

Cieľovou skupinou v ZSS Pod hradom sú dospelé osoby s duševnými a psychickými poruchami, s diagnózami schizofrénia, detská mozgová obrna, autizmus, Downov syndróm.

V súčasnosti kapacita celého zariadenia je 60 miest, z toho 54 miest je pre sociálnu službu v DSS a 6 miest pre Špecializované zariadenie. V DSS je momentálne 50 žien a 4 muži. Prijímatelia sú ubytovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. Celé zariadenie je vybudované bezbariérovo a je včlenené do krásnej lokality Malých Karpát pod Plaveckým hradom.