Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ponuka práce

Opatrovateľ(ka) do nepretržitej prevádzky

Miesto výkonu práce: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie

Náplň (druh) práce: rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb.

Práca na zmeny: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov minimálne vo výške 700,- €

Dátum nástupu:  ihneď na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie resp. opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín

Vašu žiadosť a životopis zašlite na adresu : gregusova@dsspp.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Anetta Gregušová, 0911 224 212

 

Sestra

Miesto výkonu práce: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie

Náplň (druh) práce: odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební alebo v zariadení sociálnej služby, spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny:  áno 

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov, minimálne od 800,- € v závislosti od vzdelania a dĺžky praxe  

Dátum nástupu:  od 1.9.2020 na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie, stredná zdravotná škola

Vašu žiadosť a životopis zašlite na adresu: gregusova@dsspp.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Anetta Gregušová 0911 224 212