Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ponuka práce

Opatrovateľ(ka) do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, t.j. starostlivosť pri sebaobslužných a hygienických činnostiach, sprevádzanie klientov pri vychádzkach, asistencia pri stravovaní a pomocné práce vedúce k samostatnosti pri činnostiach bežného života.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu:  ihneď na dobu určitú, na zastupovanie počas PN

Požadované vzdelanie: neustanovuje sa

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, precíznosť, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť

 

Zdravotná sestra

Náplň (druh) práce: poskytuje základnú a neodkladnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život, zabezpečuje starostlivosť o zdravie klientov, kontroluje expiráciu liekov, vydáva a eviduje lieky, zodpovedá za vedenie predpísanej dokumentácie, denné hlásenia, záznamy

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny:  áno 

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie.  

Dátum nástupu:  od 1.9.2020 na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie, stredná zdravotná škola

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, precíznosť, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť