Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ponuka práce

 

 

Zdravotná sestra do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb. 

Práca na zmeny: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 1.4.2020

Požadované vzdelanie :  Stredná zdravotná škola + špecializácia v oblasti psychiatrie, alebo ošetrovateľská starostlivosť v komunite, alebo vnútorného lekárstva.  

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, precíznosť, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Anetta Gregušová

vedúca úseku prevádzky a PAM

kontakt. 0911 224 212

mail: gregusova@dsspp.sk