Hotline: 0915 930 025 Mgr. Winklerová Katarína
Email: riaditelka@dsspp.sk

Výročné správy, EON

Názov dokumentu Akcia
Výročná správa za rok 2017 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2016 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2015 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2014 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2013 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2012 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2011 Stiahnuť dokument
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 Stiahnuť dokument
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 Stiahnuť dokument