Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Výročné správy, EON

Názov dokumentu Akcia
EON za rok 2023 podľa rozpočtových položiek Stiahnuť dokument
EON za rok 2023 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2022 Stiahnuť dokument
EON za rok 2022 podľa rozpočtových položiek Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2021 Stiahnuť dokument
EON za rok 2021 (podľa rozpočtových položiek Stiahnuť dokument
EON za rok 2021 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2020 Stiahnuť dokument
EON za rok 2020 (podľa rozpočtových položiek) Stiahnuť dokument
EON za rok 2020 Stiahnuť dokument
EON za rok 2019 ( podľa rozpočtových položiek) Stiahnuť dokument
EON za rok 2019 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2019 Stiahnuť dokument
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2017 Stiahnuť dokument
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2016 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2015 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2014 Stiahnuť dokument
Výročná správa za rok 2013 Stiahnuť dokument