Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Reprezentačný ples

  1. reprezentačný ples starostu obce Plavecké Podhradie

 

Dňa 8. februára 2020 sa konal 1. reprezentačný ples starostu obce Plavecké podhradie – p. Júliusa Papána, čím sa naštartovala nová tradícia do budúcich rokov.

Na príprave tohto plesu malou účasťou prispelo aj naše zariadenie, a to výrobou magnetiek, ktoré budú každému zúčastnenému páru pripomínať tento výnimočný večer.

Výzdoba, občerstvenie, pohostenie, hudba, tombola, nálada ... všetko bolo na plese na výbornú, za čo patrí veľká vďaka manželom Papánovcom ako aj všetkým organizátorom tohto 1. reprezentačného plesu.

Ďakujem za pozvanie a teším sa o rok na 2. ročník reprezentačného plesu.

 

Edita Kruzslíková – riaditeľka DSS Plavecké Podhradie