Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Testovanie PSS a zamestnancov

Dňa 27.4 sa uskutočnilo v našom zariadení testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov DSS Plavecké Podhradie na COVID-19. Naši klienti to zvládli bez problémov.