Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca október – Mesiaca úcty k starším, zorganizoval starosta obce Plavecké Podhradie Július Papán spoločenské popoludnie pre dôchodcov. Pozvánku dostali aj naše prijímateľky, ktoré sú v dôchodkovom veku a majú trvalý pobyt v Plaveckom Podhradí.

Na spoločnom posedení sa zúčastnili štyri naše dôchodkyne, ktoré si výnimočné poobedie mohli užiť vďaka ochote našej dobrovoľníčky – Ivetky Olájošovej. Je to naša bývalá kolegyňa, ktorá svoju prácu milovala a naše prijímateľky jej prirástli k srdcu. I keď už u nás nepracuje a užíva si dôchodok, vždy veľmi rada vypomôže, pokiaľ sa jedná o akciu mimo brán zariadenia, na ktorej naše prijímateľky potrebujú asistenta.

Ďakujem starostovi, že nezabudol na naše dôchodkyne. Ďakujem našej bývalej kolegyni – Ivetke, že bola ochotná venovať svoj voľný čas v sobotu poobede našim prijímateľkám. A ďakujem našim prijímateľkám, že so cťou reprezentovali naše zariadenie.

 

Edita Kruzslíková - riaditeľka