Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Adventný koncert

Adventný koncert
Minulý rok nultý, tento rok prvý, ďalej ako tradícia?
Dňa 08.12. sme spoločne s obcou Plavecké Podhradie zorganizovali Adventný koncert a ten nám teda vyšiel!
Pozvanie prijali členovia Slovenskej filharmónie, ktorí predniesli svoj talent priamo v kostole sv. Barbory. Podanie klasického spevu si vychutnali naši prijímatelia, obyvatelia obce Plavecké Podhradie a taktiež hostia, ktorí si prišli užiť tento kultúrny zážitok. Je náročné priniesť našich prijímateľov za kultúrou a o to vďačnejší sme, že kultúra prišla za nami.
Koncert doplnila svojím príbehom Lucka Švancárová a my veríme, že nejedna duša ostala pohladená a všetci sme si odniesli spomienku, ktorá pretrvá a s radosťou sa k nej budeme vracať.
Adventné obdobie je čas kedy sa zastavíme a vychutnáme si spoločné chvíle s rodinou. Radujte sa a prineste to svetu.