Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Arteterapia workshop

Arte,,,čo?

Arteterapia, na ktorú sme dňa 24.11.2023 boli pozvaní n.o. Maják ,neobyčajným spôsobom prezentovala spôsob akým sa dá toto umenie / terapia tvoriť. Formou zábavnou, inšpirujúcou a formou ktorá dokázala vtiahnuť do deja nielen Janku a ďalších prijímateľov sociálnej služby, ale zároveň aj sprievodný personál. Spoločne sme vytvorili dielo, ktoré v sebe nieslo odkaz, dielo, ktoré bolo v skutku jedinečné. Odkaz znel jasne - Mám dušu, ktorá cíti - . Tento odkaz bol následne prenesený na plátno a mohli sme tak bližšie spoznať vnútro každého z nás.
Veľké poďakovanie patrí n.o. Maják za pozvanie, organizáciu tohto workshopu a skvelú atmosféru.
Veríme, že sa ešte stretneme pri ďalších kreatívnych činnostiach a znova vytvoríme obraz našej duše.

Ďakujeme