Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Blatnica

Blatnica
Miesto, kde sme strávili štyri dni a spoznávali kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí.
Navštívili sme mesto Martin a samozrejme sme pozreli aj do Matice slovenskej, ktorá uchováva dedičstvo našej slovenskej kultúry a významných osobností slovenského národa, ktorí sa zapísali do slovenských dejín.
Výlety sme absolvovali autobusom...
Nakoľko sa pripravujeme do Podporovaného bývania tak sme si všímali v hoteli stolovanie, podávanie obedov, správanie personálu...