Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

DEŇ PLNÝ ZÁZRAKOV

DEŇ PLNÝ ZÁZRAKOV

 „ Robme všetko preto, aby sme mali pekné Vianoce“ - toto povedala naša prijímateľka Monika nám všetkým na začiatku Adventu. Tak sme sa aj začali spoločne s našimi prijímateľmi pripravovať na Vianočné sviatky pečením oblátok, medovníkov a iných vianočných cukroviniek, vyzdobovať si interiér zariadenia, zdobiť stromčeky, okna, robiť ikebany. Samozrejme sme nezabudli ani na duchovnú stránku Vianoc a cvičili sme vianočné vinše, koledy a nechýbala ani vianočná scénka v našom repertoári.

A konečne sme sa dočkali, vyzdobená jedáleň, slávnostne prestreté stoly a pod stromčekom množstvo darčekov.

Všetkých nás srdečne privítala naša pani riaditeľka Editka. Prišiel nám popriať krásne Vianočné sviatky pán farár Dočolomanský a starosta obce Plavecké Podhradie p. Papán.

Pod stromčekom bolo množstvo darčekov od darcov,  krabičky vyzbierané počas výzvy: „ Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

Veľkú radosť nám urobil aj  dar od pána župana Drobu – relaxačné kreslo, ktoré budú využívať naši prijímatelia so zdravotným handicapom.

Každý darček vyčaril našim prijímateľom neopísateľný úsmev na tvári a pocit šťastia, že sú ľudia s dobrým srdom, ktorým nie sú ľahostajné životy ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí ktorí sú opustení a ich rodinou je personál zariadenia.

Všetkým darcom z celého srdca ďakujeme za našich prijímateľom, že mohli prežiť takýto úžasný Vianočný deň.