Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

DEESKALÁCIA v sociálnych službách

DEESKALÁCIA v sociálnych službách
Napriek tomu, že práca v sociálnych službách je náročná o to viac nás napĺňa.
Dňa 05.10.2023 sme sa zúčastnili školenia, ktoré malo za cieľ posunúť naše vedomosti na vyššiu úroveň. Zámerom každého zariadenia by malo byť poskytovať služby, ktoré nesú svoj základ v hodnotách, ako napríklad: Úcta, Pokoj, Vďačnosť a zároveň, aby boli doprevádzané vedomosťami, ktoré nám poskytujú každodenné skúsenosti a taktiež tématicky zamerané školenia, ktoré často absolvujeme.
Veríme, že zamestnanec, ktorý správne reaguje v napätých situáciách si zároveň buduje rešpekt, zdravú autoritu a je osohom pre prijímateľa sociálnych služieb a taktiež motiváciou pre svojich kolegov.
Preto sme vďační za možnosť zúčastniť sa tohto školenia ktoré nám sprostredkovalo. - TATRA AKADÉMIA
Ďakujeme