Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Eko Park

04.10.2023 sme si spolu s našimi PSS, ZSS Pod hradom pripomenuli ´´ Svetový deň zvierat´´, návštevou nám zatiaľ nepoznaného Eko Parku v Piešťanoch.

Privítalo nás príjemné prostredie s vyše sto druhmi zvierat, z rôznych kútov sveta.

Prijímatelia si v doprovode p. riaditeľky Eko parku Pani Chalásovej mohli vo voliérach vyskúšať kŕmenie papagájov. Najviac nás upútali papagáje, ich kŕmenie, ktoré sme si vyskúšali vo voliérach a niektorým z nás si sadli na ramená a ruku s ponúknutým krmivom.

Bolo to veľa nadšenia a radosti