Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Marec mesiac knihy

MAREC -mesiac knihy

 

            „Nemiluj knihy, aby si  s nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si s nimi vyzdobil srdce i ducha.“ – Ján Patočka

 

Tvrdí sa, že najúprimnejšiu a najčistejšiu lásku prejavujú deti. A my sme sa o tom aj osobne presvedčili, a to vďaka návšteve žiačok 4. ročníka ZŠ v Sološnici. V rámci akcie „Marec – mesiac knihy“ nám prišli prečítať príbehy z  rozprávkových kníh pre deti. Deti čítali a naše seniorky aktívne počúvali.  

Aj keď sme sa nikdy nevideli, vďaka čítaniu veselých a šikovných žiačok  nás čítanie spojilo do veľmi príjemnej nálady, rozhovorov a veselých pesničiek, ktoré sme si spoločne zaspievali.

Naše seniorky dostali  záložky do knihy, ktoré im žiaci vlastnoručne vyrobili. Žiačky zas od nás  dostali  keramické magnetky. Tie ich tak oslovili, že prejavili záujem pozrieť sa do keramickej dielne a niekedy prísť aj aktívne pracovať s hlinou.

Sladké občerstvenie nám pripravili naše prijímateľky, ktoré v blízkej dobe odchádzajú do zariadenia podporovaného bývania, ktoré susedí so Základnou školou v Sološnici.

Ďakujeme vedeniu ZŠ v Sološnici – pani riaditeľke Mgr. Gabike Mrnkovej a jej zástupkyni a triednej učiteľke našich „čitateliek“ Mgr. Zuzane Dinušovej, že podporili túto akciu a súhlasili s ďalšími spoločnými aktivitami, ktoré plánujme v priebehu tohto roka.

Mgr. Helena Chudjaková