Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Milé Dámy

 

Keď Boh tvoril tento svet, mal pritom svoju určitú postupnosť.

Každý deň stvoriť niečo veľké, veľkolepejšie a dokonalejšie.

 Prvý deň stvoril nebo a zem, druhý deň stvoril svetlo a postupne sa dopracoval k 6. dňu, kedy stvoril človeka – Adama – muža.

Boh sa ale rozhodol stvoriť ešte niečo a ak by sme sa držali jeho postupnosti, znamená to niečo veľkolepejšie a dokonalejšie.

 

Stvoril ženu.

 Stvoril ženu ktorá je krehká, nežná a milosti plná.

 Zároveň však vytrvalá a dal jej silu znášať bolesti ktoré by muž nezvládol.

 Naplnil Vás posolstvom aby ste doplnili muža a aby ste neboli len dodatkom ale plnohodnotnou súčasťou ktorú si my muži máme chrániť, ctiť a spoločne tvoriť celok.

 Len vďaka žene môže vyrásť silný muž a túto neskutočnú moc máte vo svojich rukách, vo svojom srdci.

 Len vďaka Vám dámy sme my muži lepšími a čistejšími stvoreniami za čo sme vám vďační.

 Dnešok patrí vám a ctiť by sme si vás mali neprestajne, nie len dnes.

 Hýčkať v náručí, dávať vám istotu a ponúkať bezpečie na mužskej hrudi preto aby ste mohli rozkvitnúť.

 Rozkvitnutá žena plodí, plodí silných mužov.

 

Dovoľte teda aby sme vám týmto kvetom vyznali vďaku a pripomenuli vašu nezameniteľnú hodnotu.