Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Športové hry

NETRADIČNÝ ŚPORTOVÝ DEŃ V ZSS POD ZSS Pod hradom
Aj tohto roku sme mali 07. júla 2023 v ZSS Pod hradom
„Netradičný športový deň”, na ktorom sa zúčastnilo 13 zariadení z Bratislavského
a Trnavského kraja.
Všetkých účastníkov slávnostne privítala p. Černeková a za športovcov sa prihovorila prijímateľka sociálnych služieb slečna Lucia Švancarová. Všetky disciplíny boli naozaj netradičné, ako slalom s fúrikom, lietajúce taniere...
Program dňa nám spestril pán Erik, ktorý nám ukázal umenie a čaro bublín.
Zaspievali sme si spolu s pánom Tomášom a pani Luciou na ľudovú nôtu a vypočuli krásny zvuk harmoniky, ktorá doprevádzala ich spev.
Pozdraviť nás prišli aj deti z materskej školy s pani učiteľkami, ktoré nás obdarili svojim smiechom, pohybom a detskou úprimnou radosťou.
Nálada bola priateľská, radosť zo športových výkonov bolo vidieť na tvárach všetkých športovcov, dobrovoľníkov a hostí.
Všetci športovci boli za svoje športové výkony odmenení a dostali krásne keramické medaily, ktoré vyrobili naši prijímatelia v keramickej dielni.
Na záver športového dňa sme si všetci spoločne, ako už býva zvykom vypustili do vzduchu „Balóny
šťastia“ a zaželali sme si, aby sme sa o rok opäť stretli a športom urobili niečo užitočné pre svoje zdravie.