Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Vianočné tvorenie

Prichádza čas vianočný, prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce
V ZSS Pod hradom sa aktívne pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. V dielňach naši prijímatelia vyrábajú vianočné darčeky pre svojich blízkych a na výzdobu interiéru v zariadení, aby tu bolo cítiť čaro naozajstných Vianoc.
Do každého výrobku, ktorý je originálny vkladajú kus svojej duše a svojho srdca, že aj napriek handicapu sú ich výrobky a práce obdivuhodné.
Samozrejme nechýba ani nacvičovanie vianočného programu, vianočných kolied a vinšov.
Spolu s personálom vytvárame vianočnú atmosféru pre všetkých prijímateľov, ale hlavne pre tých, ktorým jedinou rodinou sme my a ich domovom je naše zariadenie.