Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Zimné – Bá - Snenie

Zimné – - Snenie
Naši prijímatelia s nadšením prijali pozvanie na podujatie, ktoré sa konalo v Zariadení komunitnej rehabilitácie - Gaudeamus pod názvom - Snenie.
Vstupenkou bolo, aby aspoň jeden z pozvaných prijímateľov zložil báseň so zimnou tematikou. Z nášho zariadenia sa zúčastnili p.Juraj, slečna Kristínka a slečna Lucia.
Za našich prijímateľov báseň o zime smelo a hrdo predniesol p.Juraj, ktorý bol aj jej autorom.
Nechýbalo ani divadelné predstavenie „Vianočný príbeh " v podaní žiakov ZŠ Dubová a divadelné vystúpenie „O hladnom vlkovi" v podaní domácich prijímateľov zo ZKR Gaudeamus.
Po tomto bohatom kultúrnom programe sme sa všetci zabávali pri dobrej rytmickej hudbe a spoločne tancovali.
Bola to pre nás vynikajúca, poučná a zábavná akcia.
Ďakujeme za pozvanie.