Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Husľový koncert

Náš prvý husľový koncert

20. október 2021 sa v našom zariadení zapíše v pamäti ako deň, kedy sme si zažili prvý živý husľový koncert. Podnetom bol mail husľovej virtuózky Mgr.art Anety Lednickej, ArtD. s ponukou usporiadať pre našich prijímateľov husľový koncert, pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Ponuka nás oslovila, tak sme si dohodli termín. A verte, urobili sme dobre – bol to jedinečný zážitok! Ešte väčším zážitkom ale bolo pozorovanie prijímateľov, ako vnímajú hudbu a ako na nich hudba pôsobí. Nie nadarmo sa hovorí, že hudba lieči, upokojuje, nabíja a rozvíja...

Na koncert sme pozvali aj našich dobrovoľníkov a podporovateľov, ako poďakovanie za spoluprácu a pomoc. Záver koncertu bol netradičný... Spojili sme akordeón, na ktorom hral náš kolega Tomáš s husľami a spoločne zanôtili ľudovky, pri ktorých sa niektorí prijímatelia aj so zamestnancami roztancovali. Teší ma, že dobrý pocit z dnešného koncertu sme nemali len my – zo ZSS Pod hradom ale aj huslistka. Vraj takúto náladu ešte na koncerte nezažila. A preto sme si naplánovali „repete“ na novoročnom koncerte. Pani Anetka, ĎAKUJEME za skvelý deň!