Hotline: 0915 930 025 Mgr. Winklerová Katarína
Email: riaditelka@dsspp.sk

10. ročník súťaže "Spievajme na ľudovú nôtu"

Dňa 3.10.2018 sa konal 10. ročník súťaže - "Spievajme na ľudovú nôtu" , kde sa predstavili rôzne zariadenia sociálnych služieb. Účasť bola vysoká a mala i medzinárodný charakter, nakoľko sa prezentovali i súťažiaci z Poľska a Českej republiky . Bol to deň plný hudby, tanca a radosti . Dúfame, že o rok sa všetci zase stretneme na 11. ročníku spoločnej zábavy.