Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Nadácia SPP
IČO: 31818625
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 10/2020
Predmet plnenia: Finančný príspevok
Dátum podpisu: 28.12.2020
Dátum zverejnenia: 28.12.2020
Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)