Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Senické a skalické pekárne a.s.
IČO: 31416306
Adresa: Priemyselná 1338, 905 01 Senica
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 6/2020
Predmet plnenia: Pekárske výrobky
Dátum podpisu: 01.11.2020
Dátum zverejnenia: 01.11.2020
Celková hodnota: 40 000,00 € (s DPH)