Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Liftega s.r.o.
IČO: 51668718
Adresa: Krásnohorská 4124/1, 048 01 Rožňava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 27/2022
Predmet plnenia: Schodisková plošina
Dátum podpisu: 02.11.2022
Dátum zverejnenia: 02.11.2022
Celková hodnota: 12 840,00 € (s DPH)