Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44C, 825 11 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 8/2017
Predmet plnenia: Dodávka plynu
Dátum podpisu: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)