Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Luka Team s.r.o
IČO: 44199902
Adresa: 1. mája 2379/43, 901 01 Malacky
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 10/2017
Predmet plnenia: Služby technika bezpečnosti pri práci
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)