Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Dôvera - zdravotná poisťovňa
IČO: 35942436
Adresa: Einstainova 25, 851 01 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 2/2016
Predmet plnenia: Dôvera - elektronická komunikácia
Dátum podpisu: 13.04.2016
Dátum zverejnenia: 13.04.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)