Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky


Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Telecom Alarm s.r.o.
IČO: 31349854
Adresa: Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 72/10/2020
Predmet plnenia: Mimozáručný servis na EPS
Dátum vystavenia: 01.10.2020
Dátum zverejnenia: 01.10.2020
Celková hodnota: 310,91 € (s DPH)